Máy sấy trộn khoai tây chiên

Sấy và kết tinh của chip thú cưng / phế liệu / viên
Sấy và kết tinh của chip thú cưng / phế liệu / viên
.Nếu bạn sử dụng máy đùn trục vít song sinh hoặc đa trục vít với hệ thống khử khí chân không, tại sao vẫn cần sử dụng máy sấy pha lê hồng ngoại để làm việc cùng nhau?.Vật liệu liên tục cho ăn vào máy đùn tấm.Tăng sản lượng: cao hơn tới 50%.Tăng mật độ số lượng lớn của vật liệu: Thông thường 20-50% phụ thuộc vào loại vật liệu.Giảm độ phức tạp của hệ thống chân không.Tăng sự ổn định của hoạt động của dòng ép đùn và chất lượng sản phẩm.Yêu cầu thấp hơn cho nguyên liệu thô được sử dụng.Giảm chi phí hoạt động lên tới 20% so với các hệ thống không có IRD (Máy sấy pha lê hồng ngoại).
Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt