Dây chuyền pelletizing túi PP Jumbo

Túi Raffia / Túi PP Jumbo / Dây chuyền tạo hạt không dệt
Túi Raffia / Túi PP Jumbo / Dây chuyền tạo hạt không dệt
.Áp dụng cho.Phim nhựa PP PE BOPP LDPE HDPE, Nhà kính / Phim nông nghiệp, Túi dệt PP, Túi nhựa, Túi PP Jumbo, v.v..
Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt